Jesteś 585 osobą na tej stronie
Dziś jest: 22 Września 2018        Imieniny: Joachima, Maurycego, Darii
Katalog firm

Ogłoszenie LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” o możliwości składania wniosków o dofinansowanie

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze  Dobiegniewskie”

 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:

 

  1. wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  • limit dostępnych środków: 2.177.177,53 zł ( w tym na sektor publiczny 1.516.478,12 zł,              na sektor niepubliczny 660.699,41 zł);

 

  1. restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  • limit dostępnych środków: 63.383,61 ;

 

  1. podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  • limit dostępnych środków: 737.779,05 ;

 

  1. ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
    w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  • limit dostępnych środków: 620.409,34 zł ( w tym 30.000,00 zł na sektor publiczny oraz 590.409,34 zł na sektor niepubliczny);

 

Termin składania wniosków: 25 /11 / 2013r. – 07/01 / 2014r.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”, przy ulicy Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew,                             poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 07.01.2014 r.  o godzinie 15.00.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz
z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji przez LGR, dostępne są w biurze LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz na jej stronie internetowej: www.pojezierzedobiegniewskie.org, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: www.ryby.lubuskie.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania