Jesteś 254 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Października 2018        Imieniny: Hilarego, Urszuli, Jakuba
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2014   /   INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 03.06.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.  ogłasza  nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki finansowe przeznaczone są dla:

  1. 1 bezrobotnego mężczyzny powyżej 50 roku  życia oraz
  2. 14 bezrobotnych kobiet spełniających co najmniej jedno  z kryteriów wymienionych   w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy      (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)  będących   w  szczególnej  sytuacji  na  rynku pracy:

- bezrobotnym do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotnym,- bezrobotnym powyżej 50 roku życia,- bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,- bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniejjedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,- bezrobotnym niepełnosprawnym.

Priorytetową grupą uczestników projektu są:

  1. Osoby bezrobotne do 25 roku życia –w tym młodzież NEET (osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  krócej niż 4 miesiące, w wieku do 25 r.ż., która nie ma zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu).
  2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne.
  3. Osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z warunków dot.  art.49, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia       i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) oraz                                z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. ( Dz. U.  z 2014 r. poz. 631)  w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, każdej osobie bezrobotnej zainteresowanej otrzymaniem wsparcia  zostanie ustalony profil pomocy oraz Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będą możliwe do udzielenia formy wsparcia. Przed złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić się do pracownika urzędu pracy - Doradcy Klienta Indywidualnego w celu ustalenia profilu pomocy.

/-/ mgr Marlena Płotecka

                                                                                                                                     -Dyrektor PUP

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20).
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania