Jesteś 354 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Października 2018        Imieniny: Hilarego, Urszuli, Jakuba
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2014   /   Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

 

PROGRAM WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH

zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko

 

Pod koniec maja, rząd zatwierdził projekt Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin. Program zaczął funkcjonować od 1 lipca br. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne, m.in. tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, stadiony, przejazdy komunikacją publiczną (również koleją), a nawet wakacje. Instytucje i firmy, które oferują zniżki można znaleźć na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". By skorzystać ze zniżek, w momencie transakcji wystarczy okazać Kartę. Każdy posiadacz Karty może z niej korzystać w dowolnym czasie, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.       
O przyznanie Karty może starać się każda rodzina, w której jest przynajmniej 3 dzieci. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku. Karta jest przyznawana niezależnie od przychodu rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, zaś dzieci otrzymują ją do ukończenia 18 roku życia, w przypadku osób kontynuujących naukę - do 25 lat. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy mogą przyjąć kartę ogólnopolską jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki i nasza gmina skorzystała z tej możliwości. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2014r. burmistrz Maciej Pietruszak przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko. Projekt uzyskał akceptację Rady.

Oprócz zniżek, które aktualnie oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju, członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny i zamieszkałym na terenie Gminy Drezdenko będą dodatkowo przysługiwać (od 01.01.2015r.) następujące ulgi:

  1. dzieciom z rodziny wielodzietnej przysługuje całkowite zwolnienie z opłat w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
  2. dzieciom z rodziny wielodzietnej przysługuje obniżka opłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w wysokości 50% miesięcznie;
  3. dzieciom z rodziny wielodzietnej przysługuje obniżka opłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzących przez Gminę Drezdenko, w wysokości 50% miesięcznie;
  4. rodzinom wielodzietnym przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za zajęcia płatne     w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku;
  5. rodzinom wielodzietnym przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za bilety wstępu do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku;
  6. rodzinom wielodzietnym przysługuje obniżka opłaty za korzystanie z niektórych usług Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku w wysokości 50% ceny usługi, katalog usług podlegających obniżce określony jest w Zarządzeniu Dyrektora Hali;
  7. rodziny wielodzietne wnoszą odpłatność w wysokości 50% kwoty miesięcznej od osoby za wywóz odpadów komunalnych; obniżka odpłatności przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały sortowanie odpadów komunalnych oraz regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko będzie realizowany przez jednostki organizacyjne Gminy Drezdenko oraz inne podmioty deklarujące chęć współpracy w ramach programu.

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania