Jesteś 276 osobą na tej stronie
Dziś jest: 15 Października 2018        Imieniny: Teresy, Jadwigi, Aurelii
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2014   /   Konkurs na imię dla maskotki stowarzyszenia ''LGD Działaj z Nami"

Konkurs na imię dla maskotki stowarzyszenia ''LGD Działaj z Nami''

Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w odpowiednim terminie prześle propozycję imienia dla maskotki Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”, zamieszkująca teren 14 gmin (Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin, Zwierzyn), które obejmuje swoim zasięgiem Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” z wyłączeniem miasta Świebodzin.

Warunki uczestnictwa

1.  Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 28 października 2014r.  przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową, wraz z podaną propozycją imienia dla maskotki (imię dla maskotki żeńskiej i męskiej). Kartę należy przesłać osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Wałowej 1 (liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia).

2. Każda osoba może zgłosić propozycję tylko jednego imienia dla maskotki żeńskiej oraz jednego imienia dla maskotki męskiej.

3. Zgłoszenie propozycji do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach drukowanych i elektronicznych wydanych przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgddzn.pl.

Termin i warunki dostarczenia propozycji

1. Karty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą, lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na imię dla maskotki Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w terminie do 28 października 2014r. (liczy się data wpływu do biura stowarzyszenia).

2. Do każdej karty zgłoszeniowej należy dołączyć krótkie uzasadnienie wyboru imienia, imię powinno być związane z jakimś aspektem związanym ze Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami” – jego działalnością, obszarem działania, atrakcjami na obszarze działania itp.

 

Brak uzasadnienia dla wyboru imienia skutkuje odrzuceniem karty zgłoszeniowej z oceny, bez możliwości poprawy.

3. Karty przesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. Liczy się data wpływu do biura Stowarzyszenia.

4. Kartę zgłoszeniową osoby niepełnoletniej powinien dodatkowo oprócz uczestnika podpisać rodzic lub opiekun prawny.

5. Przesłane materiały przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania