Jesteś 453 osobą na tej stronie
Dziś jest: 16 Października 2018        Imieniny: Gawła, Ambrożego, Aurelii
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   W celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

INFORMACJA

W celu usprawnienia  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, z dniem 17 marca bieżącego roku Gmina Drezdenko postanowiła wystąpić z Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie i od dnia 18 marca 2015r  przejmuje odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć do Urzędu Miejskiego w Drezdenku nowe deklaracje  także zerowe w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (w deklaracji należy wpisać zero osób zamieszkuje) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2015r. 

Deklaracje można pobrać  z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko (www.bip.drezdenko.pl)

Wypełnioną oraz podpisaną deklarację można dostarczyć osobiście bądź listownie (na adres: Urząd Miejski ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP lub ,,Urzędu Cyfrowego’’ Województwa Lubuskiego.

Nową deklarację należy złożyć również w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub też w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych w określonej deklaracji.

Po złożeniu deklaracji do każdej osoby zostanie dostarczone pisemn zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego, którym należy posługiwać się dokonując każdorazowo wpłat za gospodarowanie odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie miesięcznie od osoby:

Odpady zmieszane 18,00zł                       Odpady Selektywne 12,30zł

Opłata płatna jest bez wezwania z góry do dnia 20 każdego miesiąca przy czym dla gminy  pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc kwiecień 2015r należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015r

Do Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie należy wpłacić ostatnią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 20 marca 2015r

 

W przypadku nie otrzymania do dnia 20 kwietnia zawiadomienia  o nr indywidualnego konta bankowego należy dokonać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego  19 8362 0005 0000 0114 2000 0020 w LWBS w Drezdenku koniecznie z dopiskiem okresu, którego dotyczą np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwiecień 2015r.

 

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny  chcące skorzystać z odpłatności 50% opłaty miesięcznej za osoby za wywóz odpadów komunalnych  muszą wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (druki wniosku w OPS).

Obniżka odpłatności przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały sortowanie odpadów komunalnych oraz regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania