Jesteś 318 osobą na tej stronie
Dziś jest: 19 Października 2018        Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawła
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Obwieszczenie azbest

Burmistrz Drezdenka informuje, o możliwości dofinansowania
w formie dotacji, do zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie
i unieszkodliwianiu lub zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest,
zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w terminie do 31 lipca 2015 roku, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2015 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do władania nieruchomością,

  2. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu – o ile dotyczy; przedmiotowe zaświadczenie musi być przedłożone w tut. Urzędzie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę,

  3. kopię mapy z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów zawierających azbest na terenie danej posesji,

  4. oświadczenie właściciela nieruchomości ws. użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do „Informacji dot. przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Dofinansowanie nie obejmuje osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

Wszelkich informacji udziela Agata Kwiatkowska, Urząd Miejski Drezdenko ul. Warszawska 1, pokój nr 116 (tel. 957622954).

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania