Jesteś 422 osobą na tej stronie
Dziś jest: 15 Października 2018        Imieniny: Teresy, Jadwigi, Aurelii
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   INFORMATOR O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE 2015/2016 NA TERENIE MIASTA I GMINY DREZDENKO

I N F O R M A T O R

O  ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE 2015/2016

NA TERENIE MIASTA I GMINY DREZDENKO

 

DROGI GMINNE

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na  terenie miasta i gminy Drezdenko, tj. odśnieżanie, odśnieżanie wraz z posypywaniem i posypywanie dróg, chodników, zatok i przystanków autobusowych, realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 1/2013 z dnia 03 stycznia 2013. W załącznikach do wymienionego Zarządzenia ustalone zostały standardy utrzymania i wykazy dróg publicznych gminnych objęte zimowym utrzymaniem dróg wg IV i V standardu. Pozostałe drogi i ulice nie ujęte w zarządzeniu w okresie zimowym utrzymywane są w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu czy gołoledzi, w miarę potrzeby i możliwości finansowych  Gminy.

Informacje i zgłaszanie uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych:

Urząd Miejski w Drezdenku Referat Dróg Publicznych

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

tel. 95 762 29 91

Telefony dyżurne:

tel. kom. 797 590 867

tel. kom. 504 119 492

 

DROGI POWIATOWE

- droga nr 1362 F Gościm - Lubiatów - Sowia Góra – V standard

- droga nr 1363 F Gościm - Rąpin - Marzenin – V/VI standard

Informacje i zgłaszanie uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.

ul. Ks. St.Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 95 763 70 22 w godz. 730 - 1530

Telefony dyżurne:

tel. kom. 728 925 495

tel. kom. 728 917 093

tel. kom. 602 812 258

OBOWIĄZKI zarządcy drogi i właścicieli nieruchomości (również zarządców wspólnot mieszkaniowych) określają odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4 i art. 5 ust. 1 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Obowiązki ZARZĄDCY DROGI:

Do obowiązków zarządu drogi należy utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

 

Obowiązki WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

UWAGI odnoszące się do wypełniania obowiązków zarządców dróg w zakresie utrzymania porządku i czystości, usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg POWINNY BYĆ ZGŁASZANE BEZPOŚREDNIO DO WŁAŚCIWEGO ZARZĄDCY DROGI, można zgłaszać je również do Urzędu Miejskiego w Drezdenku (adresy i telefony podane wyżej).

 

PAMIĘTAJMY !

Działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania