Jesteś 2013 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Września 2018        Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Organizacje pozarządowe   /   Druki do pobrania - tryb konkursowy   /  

W dniu 19 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016.1300)

Rozporządzenie określa:

  1. wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
  2. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
  3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
  4. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał. nr 2, 4, 6.)

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Pliki do pobrania

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

Pitax
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania