Jesteś 445 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Grudnia 2017        Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2017   /   obowiązek deratyzacji   /  

KOMUNIKAT  
dotyczący deratyzacji

Burmistrz Drezdenka przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Drezdenka. Obowiązek ten wynika z §2 uchwały Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko.


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
budynki mieszkalne,
budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,
zakłady pracy,
obiekty użyteczności publicznej,
węzły cieplne,
sieć kanalizacyjna,
składowisko odpadów komunalnych.


Zaleca się:                      
dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
wyłożenie atestowanych trutek na szczury i myszy w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych,
w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: ,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!’’.


Deratyzację należy przeprowadzić w terminie od 15 do 30 kwietnia br.


        Burmistrz Drezdenka
      (-) Maciej Pietruszak

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

OWES
drzewa_i_krzewy
Facebook
www.pojezierzedobiegniewskie.org
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania