Jesteś 3864 osobą na tej stronie
Dziś jest: 15 Sierpnia 2018        Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Kultura   /   Centrum Promocji Kultury   /   To już było...   /   2010 Uroczysta inauguracja klawesynu   /  
Uroczysta inauguracja klawesynu

     Nadzwyczajna uroczystość inauguracji klawesynu, odbyła się 18 czerwca 2010r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Drezdenku i jawiła się jako wydarzenie o specjalnym znaczeniu nie tylko dla lokalnej kultury tego miasta, ale również dla regionu lubuskiego.
     Akt prezentacji i otwarcia historii nowego instrumentu był także szczególnym znakiem naszych czasów, nobilitującym małe ośrodki kulturowe, uznawane najczęściej za peryferyjne, drugoplanowe, bo usytuowane na uboczu znaczących centrów kultury. Drezdenko jest jednak chlubnym przykładem, który nie potwierdza takiego stereotypu myślowego, lecz przeciwnie, miasto wyróżnia się na mapie kulturalnej Polski jako wyjątkowe w sferze pielęgnowania i umiłowania kultury wysokiej, w tym muzycznej, a także dostrzega się tu wagę znaczenia kultury jako istotnego czynnika sprawczego rozwoju społecznego.  Wytwory owej kultury "oddziałowując na wyobraźnię i emocje, utrwalają wzory osobowościowe, obyczajowe, hierarchie wartości, jakimi kieruje się społeczeństwo we wszelkich dziedzinach życia".
     O tym, jakie będzie to społeczeństwo w XXI wieku zdecyduje między innymi stan jego kultury, a w szczególności artystycznej, "której potencjalne wartości mogą przyczynić się do stymulowania rozwoju duchowego tego społeczeństwa".
    Dlatego właśnie u progu XXI wieku, czasów globalizacji i odwracania uwagi społeczeństwa od tradycji i wartości kulturowych, należy wzbudzić pewną refleksję w kwestii zastanej spuścizny kulturowej na tzw. Ziemiach Zachodnich, w tym ziemi drezdeneckiej i ich wyjątkowych zasobów kulturowych przydatnych w naszych czasach do budowania nowych tradycji tych ziem. Sięganie bowiem po zastane tradycje, szczególnie muzyczne i ich kultywowanie kształtuje w sposób wyjątkowy krajobraz lokalnej ojczyzny, w odróżnieniu od zbyt niejasnej i "ogólnie pojętej polskiej kultury".
    Ponieważ ziemia drezdenecka naznaczona jest specjalną wartością związaną z postacią kompozytora i poety Adama Kriegera urodzonego w Drezdenku w XVII wieku, nakierowuje to naszą uwagę ku muzyce dawnej oraz sytuuje nas jako ważnych depozytariuszy tych naturalnych zasobów kultur. Powyższa wiedza o lokalnym twórcy zobowiązuje drezdeneckie społeczeństwo, a w szczególności aktorów społecznego zaangażowania, do podjęcia nowych wyzwań w kwestii wyeksponowania owych "skarbów kultury", ich chronienia i włączenia do miejscowego systemu kulturowego.
     Nie dziwi zatem fakt, iż ten dar losu, w postaci muzyki pieśniowej pierwszego klasyka świeckiej pieśni solowej A. Kriegera, został w naszym mieście uznany za niezwykle ważny dla lokalnej kultury (co poświadczyli mieszkańcy w przeprowadzonych wywiadach pogłębionych). Ranga tego twórcy i wartość jego muzyki wyróżnia to miasto spośród innych ośrodków regionu. Zwrócenie uwagi na tą szczególną zaletę było możliwe jedynie dlatego, iż Drezdenko znane jest ze szczególnego uwielbienia piękna i powiązanych z nimi wartości w kontekście amatorskiej odtwórczości zjawisk muzycznych w dziedzinie orkiestralno - chóralnej, recepcji organizowanych tu koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "Sauerianum" oraz nieznanej wcześniej praktyki muzycznej, polegającej na upowszechnianiu muzyki pieśniowej A. Kriegera, uprzystępnianej przez zespół pracowników Domu Kultury w Drezdenku. Wymienione trzy kategorie  praktyki muzycznej (orkiestralno-chóralnej, Festiwalu Muzyki Organowej oraz upowszechnianie twórczości A. Kriegera) stworzyły w grodzie nad Notecią specyficzny krajobraz kultury tej ziemi, a wyartykułowane jego komponenty zadecydowały o lokalnej differentia specyfica, które jednocześnie wykazują na jej odrębność kulturową. Tym samym, przestrzeń społeczna tej ziemi ukształtowała swą specyficzną tożsamość lokalną, wyrosłą z kontynuacji tradycji, swoistości i odrębności, nacechowanej także emocjonalnym odniesieniem do tych wartości. Natomiast odpowiedzialność za pielęgnowanie tradycji i budowanie koncepcji piękna, spoczywać będzie na lokalnej instytucji kultury i miłośnikach regionu zrzeszonych w stowarzyszeniach regionalnych tu działających. W tym rozumieniu będą oni strażnikami treści kulturowych, tkwiących w lokalności, stanowiących "jedno z głównych źródeł piękna, ludzkiego wzruszenia oraz inspiracji twórczych", kultywujących ową spuściznę jako układ znaczeń szczególnie istotny dla rozwoju kultury szeroko pojętej. Zadanie owych strażników "skarbów lokalnej kultury" nie ograniczać się będzie do "przechowywania popiołów, ale także do podtrzymywania gorącego płomienia".
     W tej szlachetnej idei budowania przestrzeni odrębności i innowacyjności lokalnej kultury, przez miejscowych aktorów społecznego zaangażowania, do których zaliczam głównie twórców, animatorów kultury i regionalistów, partnerem owych aktorów będzie samorząd, także z jej sojusznikiem Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wymienione wyżej Ministerstwo współfinansowało eksponowany na uroczystej inauguracji mistrzowski koncertowy instrument, na którym po raz pierwszy zbuduje się nieznany dotąd nastrój przestrzeni, wypełniony siłą oddziaływania barwy klawesynu, od powagi i swoistego blasku z "mgiełką melancholii", do uczucia wesołości, pogody i beztroski.

  • Drezdenecki klawesyn
    Drezdenecki klawesyn

następna strona »

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

SMS GMINA INFO
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania