Treść strony

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 30/05
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 20 kwietnia 2005r. jako gospodarstwo pomocnicze
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku i funkcjonuje od 02.05.2005r.

Podstawą prawną funkcjonowania Centrum jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

Celem działania Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Swoje zadania realizujemy poprzez reintegrację zawodową i społeczną:

Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych.  Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są: psycholog, doradca zawodowy oraz pracownik socjalny. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy warsztatów poznają
m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować.

Reintegracja zawodowa polega na podnoszeniu kwalifikacji poprzez praktyki zawodowe, szkolenia i kursy.
W Centrum Integracji Społecznej realizowane są szkolenia: podstawy obsługi komputera, kurs obsługi kas fiskalnych,
kurs florystyczny, kurs opiekun osób starszych.

W Centrum działają cztery grupy zawodowe, gdzie pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej uczestnicy poznają tajniki zawodów związanych z profilami zawodowymi:

 • remontowo -porządkowa pomieszczeń i terenów zielonych-zajmuje się pracami remontowymi oraz pracami porządkowy mina terenie Drezdenka
 • ogrodnik terenów zielonych – zajmuje się pielęgnacją zieleni oraz pracami porządkowymi na terenie miasta
 • grupa gastronomiczna – przygotowywanie obiadów dla uczestników Centrum
 • opiekun osób starszych- świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i gospodarczych na rzecz osób chorych pozostających w domu zamieszkujących teren miasta i gminy Drezdenko.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl