Jesteś 785 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Marca 2019        Imieniny: Bernadety, Lubomira, Mikołaja
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Związki i Stowarzyszenia   /   Stowarzyszenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie   /   Aktualności   /   III runda naborów wniosków

III runda naborów wniosków - Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informujemy, że w dniach 06.II- 29.III.2012r. trwać będzie III runda konkursowa dla wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”, przy ulicy Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie od 06.II.2012 r. do 29.III.2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.III.2012r. (czwartek) o godzinie 15.00

Limit środków finansowych dostępnych w roku 2011 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wynosi: 3 911.296,90 zł, w tym na operacje polegającą na:

-        wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, wynosi 1.514.668,21 zł (w tym sektor publiczny – 899.066,51 zł oraz sektor społeczny i gospodarczy – 615.601,70 zł);

-        restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, wynosi 596 795,31 zł;

-        podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, wynosi 675 668,31 zł;

-        ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa  w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, wynosi 1 124 165,07 zł (na sektor społeczny i gospodarczy – 467 156,11 zł oraz publiczny- 657 008,96 zł);

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

-     wzór wniosku o dofinansowanie,

-     wykaz i wzory dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR,

-     kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

-     Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie” – www.pojezierzedobiegniewskie.org, w zakładce Dokumenty do pobrania

-     Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze -www.ryby.lubuskie.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, nr tel. 95 78 10 241 oraz  drogą elektroniczną: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania