Jesteś 2170 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Marca 2019        Imieniny: Bernadety, Lubomira, Mikołaja
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2012   /   Otwarcie Sali Wiejskiej w Trzebiczu

Otwarcie Sali Wiejskiej w Trzebiczu

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie, długo oczekiwanej przez mieszkańców miejscowości Trzebicz, nowej Sali Wiejskiej. Obiekt zmienił swoje oblicze nie do poznania. Na otwarciu gościł Burmistrz Maciej Pietruszak  i jego Zastępca Andrzej Kozubaj. Zadowoleni z zakończonej inwestycji wraz z obecnym sołtysem Trzebicza Panem Grzegorzem Dymlańczukiem jak również radnymi Panem Waldemarem Kupczakiem i Markiem Przewoźnym podziwiali końcowy efekt. Nowa sala służyć ma mieszkańcom do integracji społeczności lokalnej, a poza tym do organizacji przyjęć. Cieszy fakt oddawania do użytku nowych inwestycji, które żyć będą swoim życiem i sprawiać radość mieszkańcom podczas wspólnych zabaw organizowanych w nowej sali.  Podczas otwarcia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebiczu Pani Beata Turczym, nauczyciele i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało wspaniałe przedstawienie i poczęstunek dla przybyłych gości.

Remont sali możliwy był dzieki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski.
W dniu 24.08.2010 roku Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie remontu sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach Działania: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Po pozytywnej ocenie projektu przez LGD „Działaj z Nami” projekt przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w celu kolejnego etapu weryfikacji. W dniu 23 marca 2011 r. Gmina zawarła umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego i przystąpiła do realizacji zadania.
Kwota dofinansowania wg podpisanych umów i aneksów: 294 820,00 zł.
Procent dofinansowania operacji: 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu (bez VAT).
Termin realizacji projektu: grudzień 2011r.
W zakres robót budowlanych wchodziły m.in. następujące elementy:  wymiana pokrycia i docieplenie dachu, rozebranie ścianek drewnianych, podsufitki z desek i boazeri, roboty rozbiórkowe, murowe i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, wykonanie podłogi i posadzki (sala, scena i pomieszczenie przy scenie), uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie, elewacja (termomodernizacja), instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna.
 Głównym celem realizacji operacji była poprawa stanu lokalnej infrastruktury i funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, a tym samym zwiększenie wykorzystania tych obiektów wśród lokalnej społeczności i integracji tej społeczności poprzez przebudowę Sali wiejskiej w Trzebiczu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wyświetl galerię w Cooliris
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania