Treść strony

Do Centrum mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Drezdenko, które są zmotywowane do zmiany swojej sytuacji życiowej i spełniają warunki uczestnictwa. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z tej możliwości skorzystać mogą w szczególności osoby:

 • bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej od 12 miesięcy bez prawa do zasiłku
 • niepełnosprawne – stopień lekki i umiarkowany
 • bezdomnerealizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • zwalniane z zakładów karnych
 • uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu
 • terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

Korzyści z uczestnictwa w Centrum:

 • świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,
 • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, przepisów bhp,
 • doświadczenie zawodowe

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl