Jesteś 910 osobą na tej stronie
Dziś jest: 16 Listopada 2018        Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Związki i Stowarzyszenia   /   Stowarzyszenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie   /   Aktualności   /   Nabór na Specjalistę do spraw wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Nabór na Specjalistę do spraw wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie


ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:
 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
        

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie do: 26.03.2012 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie           z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku kwietnia bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia - Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mali: kazimierz-szmid@wp.pl

Zakres obowiązków:

1. Specjalista do spraw wdrażania LSROR

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:
• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)
• min. 2-letni staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)
• uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
• wiedza związana z osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" (PO Ryby 2007-2013)Pożądane:
• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność
• prawo jazdy kat. B

Do bezpośrednich zadań należą:
1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Dobiegniewskie”
2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
3) Organizacja pracy Komitetu  oceniającego projekty
4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie LGR
5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność
6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW
7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów
8) Monitorowanie realizacji umów
9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu
10) Koordynowanie projektów współpracy
11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów
12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów       o pomoc
13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji LGR
14) Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura LGR

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

Prezes Stowarzyszenia

   Andrzej Kuczyński

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania