Treść strony

Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy

 

W dniu 03 stycznia 2012 r. Gmina zawarła umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego na operację pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”” objętego PROW na lata 2007-2013.

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem: przygotowanie terenu,  przygotowanie nawierzchni, wyposażenie placu zabaw, budowę ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Planowane koszty projektu kształtują się następująco:

Całkowita wartość projektu: 72 761,91
Całkowite wydatki kwalifikowane: 62 191,51 zł.
Wnioskowana kwota pomocy: 49 753,21 zł.
Wysokość dofinansowania operacji: 80% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie  trwa realizacja projektu.
 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl