Jesteś 1060 osobą na tej stronie
Dziś jest: 23 Stycznia 2019        Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2012   /   II powiatowy Konkurs plastyczny "Od przedszkolaka madrego do zdrowia dobrego"

II Powiatowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków " DO ZDROWIA DOBREGO TRZEBA PRZEDSZKOLAKA MĄDREGO "

Honorowy patronat:

Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Andrzej Bajko,

Burmistrz Drezdenka  Maciej Pietruszak.

 

Codziennie spotykamy się z licznymi zachowaniami zagrażającymi zdrowiu. Postępująca urbanizacja niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak: zmiany w środowisku naturalnym, wypadki, choroby zakaźne, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej czy też nałogi.

 

Jeśli to zauważasz, nie traktuj tego obojętnie, poddaj się refleksji...

Świat widziany Twoimi oczami kryje wiele przeżyć, obrazów i przemyśleń, które warto uchwycić ...

 

Organizatorzy:

 

- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8

 

- Publiczne Przedszkole w Drezdenku, ul. Kopernia 16

 

REGULAMIN:

 

  1. Cel konkursu:

            a) propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzeganie zasad higieny,

   b) budowanie wrażliwości społecznej poprzez kształcenie umiejętności w zakresie obserwacji życia społecznego ,dostrzeganie problemów i obiektywnego przedstawiania faktów,

            c) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,

            d) dbałość o bezpieczeństwo i porządek otoczenia,

            e) kształtowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka,

            f) rozwój i prezentacja  twórczości plastycznej dzieci.

  

  1. Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z terenu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, z podziałem na grupy wiekowe :

            a) kategoria wiekowa - 5-latki

            b) kategoria wiekowa - 6-latki

 

  1. Zasady uczestnictwa :

            a) technika prac dowolna (płaska),

            b) format prac- min. A3,

            c) każda praca powinna być opisana na odwrocie ( czytelnie !),

            d) metryczka powinna zawierać:

                        - imię, nazwisko oraz wiek autora,

- pełną nazwę placówki wraz z adresem,

                        - imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna.

 

UWAGA

 

  • Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.

 

  • Prace bez metryczki, bądź z niekompletnymi danymi nie wezmą udziału w konkursie.

 

 

  1. Prace prosimy nadsyłać do dnia: 15 maja 2012r.,  na adres :

            Publiczne Przedszkole w Drezdenku

            ul. Kopernika 16

            66-530 Drezdenko

            z dopiskiem " Konkurs Plastyczny"

 

  1. Ocena prac:

   a ) komisja powołana przez organizatora konkursu dokona oceny prac i przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia,

   b) jury ustala ilość nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie,

            c) jury podczas oceny prac będą zwracać uwagę na :

                        - zgodność pracy z tematem konkursu,

   - oryginalność pracy (samodzielność wykonania pracy, metody jej wykonania oraz estetykę),

            d) nagrodzeni o podsumowaniu zostaną poinformowani telefonicznie,

   e) uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędzie się w drugiej połowie maja, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

  1. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  na powielanie i przetwarzanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.

 

  1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela  Katarzyna Jenek tel 668 224 523.                                           
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania