Jesteś 1007 osobą na tej stronie
Dziś jest: 16 Listopada 2018        Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Związki i Stowarzyszenia   /   Stowarzyszenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie   /   Aktualności   /   ogłoszenie o naborze maj

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 1. Specjalista do spraw promocji i współpracy ponadregionalnej.

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR
"Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17  w terminie do 12 czerwca 2012 roku, godz. 15.00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 • życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
 • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie
   z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o nie zasiadaniu w Zarządzie, Komitecie, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
  LGR "Pojezierze dobiegniewskie"

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w drugiej połowie czerwca bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mail: kazimierz-szmid@wp.pl

Zakres obowiązków i wymagania:

 1. Specjalista  do spraw promocji i współpracy ponadregionalnej

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenie)

Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

Konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, marketing i zarządzanie, socjologia, dziennikarstwo )
 • min. 1 rok doświadczenia w  pracy( preferowane przy organizacji szkoleń, public relations, marketingu, projektach unijnych)
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • obsługa internetu, w tym strony www
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • doświadczenie w realizacji projektów
 • doświadczenie w realizacji szkoleń

Pożądane:

 • język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność redagowania tekstu i informacji prasowych
 • predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność
 • prawo jazdy kat. B

Do bezpośrednich zadań należą:

 • Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i Komitetu
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do LGR
 • Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach
 • Organizacja imprez promocyjnych LGR, organizacja udziału w imprezach  o charakterze promocyjnym,
 • Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków LGR
 • Promocja działalności LGR
 • Promocja programów i funduszy wdrażanych przez LGR
 • Prowadzenie strony internetowej LGR
 • Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych LGR
 • Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych LGR
 • Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów
 • Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych LGR

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalista do spraw promocji i współpracy ponadregionalnej". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Kuczyński

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania