Treść strony

Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka

W dniu 29 czerwca 2012 roku Gmina Drezdenko podpisała umowę przyznania pomocy w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla operacji pt. „Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka”.

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców Drezdenka w okolicy
ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej. Precedensem w przypadku niniejszej operacji jest zgłoszony do realizacji projektu akces przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy wniosą do działania wkład w postaci własnej pracy.

Wnioskowana kwota pomocy: 15 399,32 zł.

Wysokość dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Utworzenia miejsca spotkań będzie obejmowało: zakup drewnianych pergoli z ławkami, altany drewnianej, drewnianych ławek ogrodowych, drewnianego stołu ogrodowego, siatki do siatkówki, słupków do siatkówki, odpowiednich tulej do umocowania słupków, oraz grilla murowanego. Ponadto planuje się prace ziemne polegające na: mechanicznym plantowaniu terenu (wyrównanie i częściowe wykarczowanie krzewów) oraz wykonanie bronowania i orki glebogryzarką. Wszystkie zakupione urządzenia zostaną ustawione przez mieszkańców osiedla. Ponadto w ramach pracy własnej mieszkańców zostanie wysiana trawa i pielęgnowana będzie znajdująca się tam zieleń.  

Termin realizacji projektu: październik 2013 roku

 

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl