Treść strony

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław.

W dniu 26 lipca 2012 r. Gmina Drezdenko zawarła umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego na operację pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław” w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej w zaopatrzenie w wodę w miejscowości Czartowo.

Projektowane koszty projektu kształtują się następująco:

Całkowita wartość projektu: 2 513 232,42 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 844 593,53 zł.
Wnioskowana kwota pomocy:  1 383 445,00 zł.
Wysokość dofinansowania operacji: 75% kosztów kwalifikowanych.

Zakończenie projektu  planowane jest w listopadzie 2013 r.


 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl