Treść strony

DODATKI MIESZKANIOWE

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

od 01 marca 2012r. – najniższa emerytura 799,18 zł

 

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą występować:

najemcy lokalu mieszkaniowych, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań, podnajemcy, jak również osoby pozostające bez tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego ale oczekujący na lokal zamienny i socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkaniowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.  

Normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (wymagane stosowane orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni).

Wyjątek stanowią orzeczenia wydane do 22 listopada 2004r., wówczas należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

 • informacje o wysokości czynszu i opłat za mieszkanie,
 •  rozliczenia za energię elektryczna,
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące, poprzedzające datę złożenia wniosku.

 

Osoba składająca wniosek nie będąca wspólnie z wnioskodawcą w gospodarstwie domowym, zobowiązana jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WIOSKU

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzone przez zarząd budynku wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku w pokoju nr 11.

w godzinach :             poniedziałki od 08.00 do 16.00

                                   od wtorku do piątku od 07.00 do 15.00

 

Osoba do kontaktu p. Marzena Czarnecka  95 762 16 51

 

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku. Przekazywany jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku w którym jest lokal mieszkalny.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem opałowym nie może przekroczyć 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego, natomiast nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, jeśli wnioskodawca nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny pełne dwa miesiące. Po uregulowaniu zaległości w okresie przyznanego dodatku, wypłata na rzecz zarządcy budynku zostaje wznowiona.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl