Treść strony

Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów ( odcinek renty, emerytury),
 • zaświadczenia od lekarza specjalisty uprawniającego do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych ,
 • inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego,

 

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.

Wysokość odpłatność i zakres usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku pokój nr 11.

osoba do kontaktu  p. Anna Kwita 95 762 16 51

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wywiad przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie  pomocy.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl