Jesteś 1209 osobą na tej stronie
Dziś jest: 16 Grudnia 2018        Imieniny: Zdzisława, Adelajdy, Albiny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2012   /   Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Informacja dotycząca naboru na szkolenia indywidualne osób bezrobotnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU

- wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 19.10.2012 r. do dnia 31.10.2012 r.  ogłasza  nabór wniosków w ramach środków  finansowych Funduszu Pracy z rezerwy ministra:

 1.  w  ramach projektu pn.”Szkolenie szansą na zatrudnienie”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających  co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) dot. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 2. osoby bezrobotne długotrwale albo po  zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 4. osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 7. osoby bezrobotne niepełnosprawne.
 1. w ramach projektu pn. „Wracam do pracy”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników .

 

Ze względu na wymagania osiągnięcia jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej działań aktywizacyjnych w ramach wymienionych projektów, w pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które posiadać będą pisemną gwarancję zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  I piętro,  pok. nr 21
 2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
 3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 

 

/-/ mgr Marlena Płotecka

                                                                                                     Dyrektor PUP

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania