Jesteś 709 osobą na tej stronie
Dziś jest: 24 Stycznia 2019        Imieniny: Franciszka, Felicji, Mileny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2013   /   Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski współpraca, zaangażowanie, przygody

Akcja 2. Wolontariat Europejski współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) - to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

PRIORYTETY STAŁE

 1. Uczestnictwo młodzieży
  Jest jednym z najważniejszych priorytetów w całym programie. Wymaga on, aby młodzież ( od 18 do 30 roku życia) brała aktywny udział w projekcie na każdym z jego etapów oraz w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą projektu, planowanych w jego ramach działań, a także samych młodych ludzi. W każdym projekcie dofinansowanym w ramach programu „Młodzież w działaniu” aktywne uczestnictwo młodzieży powinno stanowić zasadę pedagogiczną w trakcie jego realizacji.
 2. Obywatelstwo europejskie
  Jednym z celów programu „Młodzież w działaniu” jest uświadomienie młodym ludziom, że są obywatelami nie tylko swoich krajów, lecz także Europy. Projekty wspierane finansowo przez program powinny zatem zawierać w sobie elementy zachęcające do refleksji młodzieży nad problematyką i zagadnieniami europejskimi, włączyć ją w dyskusję nad kierunkiem rozwoju i przyszłości Europy. Co istotne, projekty realizowane w ramach programu powinny także stwarzać młodzieży z różnych krajów możliwość znajdowania wspólnych wartości, mimo różnic wynikających z pochodzenia z innych krajów i kulturowych kręgów.
 3. Różnorodność kulturowa
  Istotne jest, by młodzież miała świadomość międzykulturowości projektu, w którym uczestniczy. Założenia i przebieg projektu powinny sprzyjać pobudzaniu do refleksji na temat różnic w wartościach, tradycji, światopoglądzie czy ocenie historii. Ułatwiając młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych, religijnych i etnicznych realizację wspólnych działań, program „Młodzież w działaniu” ma przyczyniać się do przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.
 4. Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami
  Główną zasadą programu „Młodzież w działaniu” jest to, że jest on przeznaczony dla wszystkich. Ma nie tylko umożliwić dostęp do oferty edukacyjnej, ale także służyć jako narzędzie rozszerzające możliwości integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia młodzieży z mniejszymi szansami. Mówiąc „młodzież z mniejszymi szansami”, mamy na myśli młodych ludzie, którzy znajdują się w mniej korzystnym położeniu niż ich rówieśnicy, przede wszystkim ze względu na przeszkody natury społecznej, ekonomicznej, niepełnosprawność, trudności w nauce, różnice kulturowe, problemy zdrowotne czy przeszkody natury geograficznej.

Roczne priorytety na rok 2013 są następujące:

 • projekty skupiające się na działaniach podnoszących świadomość dotyczącą obywatelstwa europejskiego i praw z niego wynikających, w kontekście Europejskiego Roku Obywateli;
 • projekty wspierające uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, a przez to umożliwiające młodym ludziom bycie aktywnymi i dobrze poinformowanymi obywatelami;
 • projekty mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności projekty zachęcające bezrobotnych młodych ludzi do mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • projekty poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększające świadomość i zaangażowanie młodych ludzi w poruszaniu tych tematów, aby zbudować bardziej zintegrowane społeczeństwo. Mając to na uwadze, szczególny nacisk powinien być położony na włączenie młodych imigrantów, niepełnosprawnej młodzieży oraz, tam gdzie to możliwe, młodzieży romskiej;
 • projekty mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
 • projekty promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy aktywności fizycznej, jako sposób promowania zdrowego trybu życia, włączania społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

W ramach wolontariatu uczestnikom zapewnia się:

 1. Ubezpieczenie OC, NNW
 2. Pokrycia min.90% kosztów podróży
 3. Wyżywienie
 4. Zakwaterowanie
 5. Naukę języka
 6. Szkolenia
 7. Wsparcie mentora
 8. Wypłatę kieszonkowego ( 60-150 euro/ m-c)
 9. Certyfikat Youthpass po zakończeniu wolontariatu .

 

Przydatne linki:

WWW.mlodziez.org.pl/akcja-2

WWW.polites.org.pl

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania