Treść strony

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest  realizatorem polityki społecznej państwa na terenie miasta i gminy Drezdenko.

            Pomoc społeczna jest ukierunkowana na działania, zmierzające poprzez pracę socjalną do przezwyciężania trudności określanych jako czasowe, własnymi środkami przy wsparciu finansowym. Profesjonalnie prowadzona praca socjalna  wspiera własne staranie klientów w kierunku wychodzenia z kryzysu. 

Zakres działania Ośrodka

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z 12 marca 2004r. z późn. zm. o pomocy społecznej oraz w innych ustawach, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy społecznej z mocy ustawy lub zlecenia w drodze zawartej umowy.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu własnych gmin, własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji  rządowej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych  oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałkowska 18

66-530 Drezdenko

tel. /  fax. 95 762 16 51

Dział Świadczeń Rodzinnych 95 762 32 05

Klub Seniora 95 762 95 13

email: ops@drezdenko.pl , opsks@drezdenko.pl

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl