Jesteś 673 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Lutego 2019        Imieniny: Eleonory, Piotra, Feliksa
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Rada Miejska   /   Sesja Rady Miejskiej w Drezdenku   /   2013   /   XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 27 maja 2013 roku

Informuję, że w dniu 27 maja 2013 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1 odbędzie się XXXVI  sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad. Wnioski do porządku.
 3. Wystąpienie posła na Sejm R.P. Witolda Pahla, wręczenie odznaczeń.
 4. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
 5. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku – druk nr 305/13.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok – druk nr 306/13.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Uchwały Budżetowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 – druk nr 307/13.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2013 roku – druk nr 308/13.
 11. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  – druk nr 309/13.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Drezdenko do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 310/13.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku do komisji do spraw przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 311/13.
 14.  Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku.  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                  /-/ Adam Kołwzan

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania