Jesteś 461 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Stycznia 2019        Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Rada Miejska   /   Sesja Rady Miejskiej w Drezdenku   /   2013   /   XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 25 czerwca 2013 roku

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 5. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok:
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Drezdenko    za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Drezdenka.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  4. Dyskusja.
 7. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – druk nr 312/13.
 8. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2012 rok – druk nr 313/13.
 9. Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – druk nr 314/13.
 10. Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Zagórze – druk nr 313/13.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drezdenku

/-/ Adam Kołwzan

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania