Treść strony

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.: uchwalanie Statutu Gminy, budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych itd. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej Kodeksie Wyborczym. Jej kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach. Sesje Rady Miejskiej odbywają się w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, pokój nr 103. W obecnej VIII kadencji 2018-2023 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący

Mariusz Suchecki
e-mail: biuro.rady@drezdenko.pl
adres: ul. Warszawska 1, pok. nr 102, 66 - 530 Drezdenko
tel.: (95) 762 29 62

 

Wiceprzewodniczący:

 

Elżbieta Turostowska

Michał Czekajło

Radni:

 

 

Kołwzan Łukasz

Matela-Libera Damian

Kołwzan Adam

Krysa Dariusz

Walczak Tomasz

Dolata Radosław

Słomińska Sylwia

Pieluszczak-Suchodolska Paulina

Miron Andrzej

Kozicka Karolina

Paluszkiewicz Dariusz

Obsługę Rady Miejskiej prowadzi:

Biuro Rady Miejskiej
Joanna Ambroziak
ul. Warszawska 1, pok. nr 101, 66-530 Drezdenko
tel. (95) 762 29 62,
e-mail: biuro.rady@drezdenko.pl
godziny urzędowania:

poniedziałki od 7:30 do 16:30

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątki od 7:30 do 14:30

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl