Treść strony

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 15:00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Drezdenku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 5. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok:
  1.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Drezdenko    za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium  dla Burmistrza Drezdenka.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium.
  4. Dyskusja.
 7. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – druk nr 312/13.
 8. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2012 rok – druk nr 313/13.
 9. Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – druk nr 314/13.
 10. Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Zagórze – druk nr 313/13.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl