Treść strony

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów

W dniu 29 lipca 2013 r. Gmina Drezdenko zawarła umowę przyznania pomocy
z Samorządem Województwa Lubuskiego dla w/w operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Przedmiotowa operacja polegać będzie na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez  utworzenie ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku oraz spotkań mieszkańców Lubiatowa.

Budowa placu rekreacyjnego obejmować będzie wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, wiat rekreacyjnych, budynku gospodarczego oraz zagospodarowania terenu działki wraz z wykonaniem ścieżek.

Całkowita wartość projektu: 635 246,69 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  406 368,00 zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl