Treść strony

Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko –Etap I

W dniu 05 lutego 2014 roku Gmina Drezdenko zawarła umowę przyznania pomocy
z Samorządem Województwa Lubuskiego na w/w operację w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Przedmiotowa operacja polegać będzie na budowie fragmentu ścieżki rowerowej biegnącej szlakiem dawnej trasy kolejowej Stare Bielice – Skwierzyna, na odcinku Drezdenko-Osów- Trzebicz Nowy. Długość budowanego odcinaka wynosić będzie 2 515,65 m. Planowana szerokość dwukierunkowej ścieżki wynosić będzie 2,30 metrów, o nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do jazdy na rowerze, rolkach etc. Na terenie nieoświetlonym wymalowane zostaną linie krawędziowe o szerokości 10 cm, celem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników.

Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym docelowo obejmować ma wszystkie miejscowości wzdłuż dawnej trasy kolejowej na terenie Gminy Drezdenko tj. Stare Bielice, Osów, Trzebicz, Trzebicz Młyn, Gościm, Zielątkowo, Goszczanowiec, Goszczanowo.

Całkowita wartość projektu: 835 777,23 zł.

Dofinansowanie: 362 367,00 zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl