Treść strony

Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo

W dniu 07 września 2012 r. Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie” wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności pt. Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo.

 

Przedmiotowa operacja polegać będzie na modernizacji i rozbudowie istniejącej plaży
w miejscowości Lubiewo. Ma ona na celu podniesienie standardu istniejącej już infrastruktury turystycznej, a przez to wzmocnienie potencjału turystycznego oraz poprawy aktywności lokalnej społeczności.

Planowane przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy i przewiduje wykonanie następujących elementów projektu zagospodarowania terenu: zburzenie istniejących pomostów; budowa pomostu pływającego dla wodniaków; budowa pomostu pływającego, rekreacyjnego wraz z wieżyczką ratowniczą, zadaszeniem oraz zjeżdżalniami; budowa małej architektury (ławki, kosze na śmieci, komplet piknikowy); remont istniejącego boiska do siatkówki; wymiana lamp oświetleniowych; ułożenie ażurowych płyt betonowych; remont drogi gruntowej; faszynowanie brzegu jeziora.

Całkowita wartość projektu: 853 731,70 zł.

Koszty kwalifikowalne: 694 090,81 zł.

Dofinansowanie: 589 977,18 zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl