Treść strony

Roboty budowlane przy zabytku - willi fabrykanckiej – obecnie siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 31 stycznia 2014 r. Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowo - budowlanych przy zabytku w zakresie: wzmocnienia konstrukcji dachu, rozebrania części dachu w zakresie pokrycia z blachy, odtworzenia deskowania, pokrycia części dachu łupkiem, odtworzenia orynnowania, wykonania obróbek blacharskich, odtworzenia stolarki okiennej poddasza, wykonania izolacji termicznej poddasza z wełny mineralnej, wykonania prac sztukatorskich i konserwatorskich na elewacji związanej z pokryciem dachu.

W dniu 14 maja 2014 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego przyznającą Gminie Drezdenko dotację na w/w zadanie.

Całkowita wartość projektu: 226 491,00 zł.

Dotacja: 40 000,00 zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl