Treść strony

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice

W dniu 04 marca 2014 r. Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”, wniosek o przyznanie pomocy, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, na realizację w/w zadania.

Przedmiotowa operacja polegać będzie na modernizacji boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice.

W ramach zadania planowane są następujące prace mające na celu przywrócenie zaniedbanemu  miejscu funkcji sportowej i rekreacyjnej:

 • przygotowanie terenu boiska: będzie polegało na przeprowadzeniu prac związanych
  z przygotowaniem terenu na ułożenie warstwy trawy w rolkach. W zakres prac wchodzi dowóz ziemi urodzajnej, równanie, wałowanie itp.,
 • wymiana bramek stalowych: prace będą polegały na wymianie zniszczonych bramek na nowe o konstrukcji nowej wraz z siatkami,
 • montaż piłkochwytów: prace będą polegały na montażu poszczególnych elementów – słupki stalowe oraz siatka z tworzywa sztucznego,
 • montaż ogrodzenia od strony drogi dz. nr 43: ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach stalowych o wysokości 60-80 cm.,
 • montaż ławek: prace będą polegały na montażu 5 sztuk ławek,
 • montaż wiat z siedziskami: prace będą polegały na montażu gotowych wiat wraz
  z siedziskami.

 

Wyremontowane boisko pełnić będzie funkcje rekreacyjną i sportową zapewniając czynny wypoczynek mieszkańcom, a przede wszystkim pozwoli zagospodarować wolny czas dzieciom i młodzieży.

Po pozytywnej ocenie projektu przez LGD „Działaj z Nami” w zakresie zgodności
z lokalnymi kryteriami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, operacja umieszczona została na Liście operacji wybranych do realizacji.

Projekt przekazany został do dalszej oceny UMWL w Zielonej Górze.

Całkowita wartość projektu: 140 549,81 zł.

Koszty kwalifikowalne: 110 368,14 zł.

Wnioskowana kwota pomocy: 87 954,00 zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl