Jesteś 491 osobą na tej stronie
Dziś jest: 23 Stycznia 2019        Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2014   /   Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 – 2017

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 – 2017

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioskują w formie zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o wpisanie zadania do Programu.  
 
Tworzenie Programu odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391).
 
Zwracamy uwagę, iż obecnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają prace nad programem rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, który uszczegóławia zapisy i wskazuje wytyczne do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2017, w związku z czym w trakcie ogłoszonego naboru istnieje możliwość zmiany dotychczasowego kształtu programu. Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące założeń PRBS na lata 2015 - 2017, które będziemy umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Jedynym dysponentem środków finansowych z FRKF jest Minister Sportu i Turystyki, co za tym idzie jest to podmiot odpowiedzialny za efektywne i celowe rozdzielanie środków Funduszu. Podstawowym kryterium stworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2017 będzie limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Lubuskiego.
 
Zainteresowani wpisaniem inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 – 2017 zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra w terminie do 30 stycznia 2015 r.
 
Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem inwestycji można kierować do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod nr tel. 68 45 65 322.
 
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania