Treść strony

Tworzenie zbioru zabytków Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia
w Drezdenku rozpoczęło się w latach 70. XX wieku. Akcję tę zapoczątkował apel Strzelecko – Krajeńskiego Towarzystwa Kultury wystosowany do mieszkańców Drezdenka. Członkowie towarzystwa zwrócili się wówczas z prośbą o przekazywanie eksponatów do przyszłej Izby Muzealnej. W wyniku tych działań pozyskano pewną liczbę dokumentów i przedmiotów, które stały się zalążkiem przyszłego muzeum.

W początku lat 80. prace nad tworzeniem zbioru muzealnego nabrały tempa. Ustalono merytoryczny profil placówki i skupiono się na pozyskiwaniu eksponatów z zakresu historii, etnografii i przyrody.

Dział przyrodniczy określono jako wiodący. Nawiązano kontakty
z miejscowymi kołami łowieckim i nadleśnictwami. Pierwszy znaczący przekaz eksponatów muzeum otrzymało od Włodzimierza Gucewicza, członka Koła Łowieckiego „Św. Huberta”. Wśród przekazanych obiektów znalazły się poroża jeleni, oręże dzików i spora ilość przedmiotów używanych przez myśliwych.Przekazy nadleśnictw i osób prywatnych wzbogaciły ekspozycję o pokaźny zbiór narzędzi używanych dawniej podczas prac w lesie.   Liczący ponad dwieście jednostek zbiór preparowanych zwierząt i ptaków w przeważającej liczbie pochodzi z zakupów od osób prywatnych. Ekspozycja przyrodnicza zawiera w sobie również zbiór mchów i porostów przekazany przez Ludwika Lipnickiego i pewną liczbę próbek skał i minerałów, które darował Witold Zieleniewski. Uzupełnieniem zbiorów przyrodniczych jest depozyt Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie.

            Wobec braku dokumentów dotyczących pochodzenia poszczególnych eksponatów trudno wnioskować o proweniencji zbiorów etnograficznych. Wiadomo tylko, że niemal
w całości pochodzą z darowizn. Najprawdopodobniej trafiły do muzeum w wyniku penetracji okolicznych wsi, którą przeprowadził Franciszek Graś.

            Podobnie rzecz się ma ze zbiorami o charakterze historycznym.

W chwili obecnej muzeum posiada ponad półtora tysiąca eksponatów. Zdecydowana większość prezentowana jest na ekspozycjach muzealnych.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl