Treść strony

Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec.

W dniu 29 maja 2014 r. Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”, wniosek o przyznanie pomocy, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację w/w zadania.

Przedmiotowa operacja polegać będzie na remoncie oraz wyposażeniu trzech sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko, w miejscowościach: Rąpin, Goszczanowo, Goszczanowiec.


Zakres robót budowlanych:

Remont i wyposażenie sali wiejskiej w Rąpinie obejmować będzie: rozbiórkę istniejącej podłogi drewnianej, wykonanie nowej podłogi oraz posadzki wraz z izolacją cieplną, wymianę tynków cementowo wapiennych, wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi stalowe wraz z dociepleniem, modernizację schodów prowadzących do kuchni i na scenę oraz dostawę i montaż klimatyzatorów z funkcją grzewczą pomieszczenia.

Sala wiejska w miejscowości Goszczanowiec: remont posadzek z desek drewnianych poprzez cyklinowanie oraz malowanie lakierem. W ramach prac przewidziana jest również modernizacja polegająca na wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych ułatwiającej wejście do sali, zamontowanie zostanie klimatyzator z funkcją grzania.

Remont sali wiejskiej w Goszczanowie polegać będzie natomiast na termomodernizacji budynku, co podniesie komfort termiczny osób korzystających z obiektu.

 

Kwota dofinansowania wg umowy i aneksów: 115 640,00 zł.

Procent dofinansowania operacji wg umowy i aneksów: ok. 64,9 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.                                                 

Termin realizacji operacji: marzec 2015 r.            

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl