Treść strony

Patron

W dniu 14 września 2001 roku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku przyjęło imię Franciszka Grasia – twórcy i pierwszego dyrektora placówki.

Franciszek Graś urodził się 30 listopada 1923 roku w oddalonej o kilka kilometrów od Drezdenka wsi Kamiennik. Pochodził z licznej i niezbyt majętnej rodziny rolniczej zamieszkującej nieurodzajny obszar pogranicza polsko – niemieckiego. Dorastał w trudnych warunkach materialnych. Jego mentalność kształtowała się w atmosferze narastającej wzajemnej niechęci Polaków i Niemców, spowodowanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Ojciec Franciszka Grasia, uczestnik I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, zaszczepił w swoich dzieciach silne poczucie polskości i patriotyzmu. Może to jego opowiadania o przeżyciach wojennych i powstaniu rozbudziły we Franciszku Grasiu zamiłowanie do historii, które po latach przekształciło się w wielką pasję.

            Eskalacja agresywnych zachowań Niemców i poczucie nadchodzącej wojny zmusiły rodzinę Grasiów do opuszczenia rodzinnej wsi i ucieczki w głąb Polski. Na dwa dni przed wybuchem II wojny światowej udali się do Piłki. Po wybuchu wojny kontynuowali marsz
w stronę Kutna. Po zajęciu tych terenów przez Niemców postanowili wracać. Niemal natychmiast po powrocie Franciszek Graś został zatrzymany i wywieziony na roboty do Niemiec. Przez pierwsze wojenne lata pracował w rejonie Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich. W początku 1945 roku znalazł się w głębi Niemiec.
Z robót powrócił w ostatnich dniach 1945 roku. W noc sylwestrową odnalazł w Drezdenku rodzinę. Nie wrócił już do Kamiennika.

            W latach powojennych uzupełnił wykształcenie. W 1948 roku zdał maturę a następnie ukończył kurs pedagogiczny. W 1952 roku  został absolwentem Liceum Pedagogicznego w zakresie biologii. Nabył uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, przy którym pozostał do końca kariery zawodowej.

            Od końca lat 40. udzielał się społecznie. Najpierw w Miejskim Kole Polskiego Związku Zachodniego, później w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był wykwalifikowanym przewodnikiem turystycznym i organizatorem wielu imprez turystycznych. Od 1970 roku intensywnie włączył się w działalność regionalnych towarzystw kultury. Do 1988 roku pełnił funkcje prezesa Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury.

            W latach 70. XX wieku rozpoczął starania o utworzenie w Drezdenku muzeum. Pierwszym krokiem było otwarcie w 1973 roku Izby Muzealnej. Pomimo nie zawsze przychylnych jego idei działań ówczesnych władz z coraz większym zaangażowaniem gromadził eksponaty. Fakt zamknięcia w 1978 roku Izby Muzealnej  nie tylko nie zniechęcił Franciszka Grasia, ale nawet powiększył jego determinację, której zwieńczeniem było otwarcie w 1985 roku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej
w Drezdenku. Poza miejscem w pamięci mieszkańców i kilkunastoma mniejszymi
i większymi publikacjami to właśnie muzeum stało się pomnikiem pracy Franciszka Grasia.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl