Jesteś 5068 osobą na tej stronie
Dziś jest: 16 Grudnia 2018        Imieniny: Zdzisława, Adelajdy, Albiny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Miasto i Gmina   /   Gospodarka odpadami

Informacja

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

położonych na terenie Gminy Drezdenko

W dniu 9 grudnia 2015r na XV Sesji Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwały dotyczące objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy, domki letniskowe itp. Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Gmina Drezdenko przejmuje odpowiedzialność za  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu całej Gminy Drezdenko oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym na wykonywanie w/w usługi. Oznacza to, że od dnia 1.04.2016 r.  system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak  i niezamieszkałe.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miejskiego w Drezdenku deklaracji, w której określi wielkość i ilość pojemników oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej na rzecz Gminy.

Także właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe mają obowiązek złożyć deklarację, w której określą stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Urzędu Miejskiego  w Drezdenku w terminie  do dnia 31 marca 2016r.

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.drezdenko.pl. www.drezdenko.pl oraz www.epuap.pl (po zarejestrowaniu się jako użytkownik) lub do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma korespondencyjnie nr indywidualny konta na które zobowiązany jest uiścić opłatę.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  • Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  • Uchwała Nr XV/148/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
  • Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawieustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
  • Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r w sprawie ustalenia stawkiopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
  • Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r w sprawie ustalenia wzorudeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina terenie Gminy Drezdenko
  • Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  24  lutego  2016r   w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

STAWKI OPŁAT ORAZ TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT

Właściciele nieruchomości  niezamieszkałych  (np. biura, sklepy, zakłady, szkoły)

Stawki opłat i terminy dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) i selektywny powstałymi na nieruchomości na której właściciele nieruchomości nie zamieszkują a powstają odpady komunalne

                                                            Odpady zbierane w sposób:

nieselektywny                                                                                       selektywny

1)

o pojemności

80L

w wysokości

40,00 zł

80L

w wysokości

30,00 zł

2)

o pojemności

110 L

w wysokości

54,00 zł

110 L

w wysokości

41,00 zł

3)

o pojemności

120 L

w wysokości

59,00 zł

120 L

w wysokości

45,00 zł

4)

o pojemności

240 L

w wysokości

119,00 zł

240 L

w wysokości

89,00 zł

5)

o pojemności

660 L

w wysokości

327,00 zł

660 L

w wysokości

245,00 zł

6)

o pojemności

770 L

w wysokości

381,00 zł

770 L

w wysokości

286,00 zł

7)

o pojemności

1 100 L

w wysokości

545,00 zł

1 100 L

w wysokości

463,00 zł

8)

o pojemności

5m³

w wysokości

2.477,00 zł

5m³

w wysokości

2.105,00 zł

9)

o pojemności

7m³

w wysokości

3.468,00 zł

7m³

w wysokości

2.947,00 zł

10)

o pojemności

9m³

w wysokości

4.458,00 zł

9m³

w wysokości

3.790,00 zł

11)

o pojemności

16m³

w wysokości

7.926,00 zł

16m³

w wysokości

6.737,00 zł

 

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.

 

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 20 kwietnia 2016 roku  

i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 roku.

Właściciele domków letniskowych

lub innych nieruchomościwykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób:

                 

nieselektywny :                                                                        selektywny :

o pojemności80 Lw wysokości 180zł          o pojemności 80 L w wysokości  120zł

o pojemności 110 L w wysokości 270zł      o pojemności 110 L w wysokości 200zł                

o pojemności 240 L w wysokości 584zł       o pojemności 240 L w wysokości 432zł

o pojemności 1100 L w wysokości 1 090zł  o pojemności1100 L w wysokości 926zł                           

Obowiązek zapłaty raz w roku z góry bez wezwania w terminie do 20 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 95 76 229 65            

 

Informacje dot. gospodarowania odpadami

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania