Jesteś 455 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Stycznia 2019        Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020”

Drezdenko, 30.10.2015

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA

 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn zm.), Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowania projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020”

Z niezbędną dokumentacją sprawy tj. z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, w pon. od godz. 730 do 1630, od wt. do czw. od godz. 730 do 1530, w pt od godz. 730 do 1430 oraz na stronie http://bip.drezdenko.pl (zakładka Informacje o środowisku i jego ochronie).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski do planu mogą być wnoszone: 

1.    w formie pisemnej, 
2.    ustnie do protokołu, 
3.   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) na adres srodowisko@drezdenko.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 30.10.2015 r. do dnia      21.11.2015 r. 

Informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po dniu 21.11.2015 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka. 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania