Treść strony

Przebudowa drogi w miejscowości Lipno

W dniu 25 maja 2016r. Gmina Drezdenko zawarła umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego na realizację w/w operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowa operacja będzie polegała na przebudowie drogi w miejscowości Lipno.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujay cel: poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi w miejscowości Lipno o długości 2,601 km.

Kwota dofinansowania: 432 648,00 zł  (pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Termin realizacji operacji: sierpień 2017r.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl