Treść strony

Tematyka spotkania dotyczyć będzie między innymi nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, takich jak „Nasza S.A.”, „Twoja Telekomunikacja sp. z o.o.”, „Telekomunikacja dla Domu sp. z o.o.”.
W trakcie spotkania przedstawiciele  Urzędu przedstawią poniższe zagadnienia:
- przedstawienie różnych form i sposobów działania przedstawicieli operatorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te elementy, które najbardziej wpływają na podjęcie przez klienta decyzji o podpisaniu umowy – przywoływanie nazwy dotychczasowego operatora klienta, drobny druk nazwy nowego operatora, stan zdrowia,
- opis dokumentów występujących przy zawieraniu umowy - druku umowy, druku odstąpienia od umowy, druku z oświadczeniami,
- wskazanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja,
- przedstawienie działań, które może podjąć klient w dochodzeniu roszczeń w stosunku do operatora,
z którym zawarł umowę – pozasądowe rozwiązywanie sporów, sąd polubowny, prokuratura, sąd powszechny,
- pokazanie statystyki z podejmowanych przez delegaturę działań wobec tych operatorów.
- przedstawienie innych zagrożeń wynikających z użytkowania telefonów i korzystania z usług telekomunikacyjnych - usługi Premium rate, połączenia do Konga,
- odpowiedzi  na ewentualne pytania słuchaczy.
Na spotkaniu dostępne będą dla słuchaczy materiały reklamowo-edukacyjne związane z kampanią „Wiem co podpisuję”.

Kamila Lech-Spychała Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Krajeńskich

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl