Treść strony

Ks. Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Rąpinie dr Stanisław Nalbach CRL przedstawił sylwetkę autora książki, jego dorobek naukowy a następnie omówił książkę, jej wkład w poznanie początków osadnictwa na tej ziemi, ważne wydarzenia społeczne i religijne. Podkreślił, że ta pozycja ma duże znaczenie dla ludności lokalnej.
Ks. Profesor opowiedział o swoim związku z naszym regionem, gdyż urodził się na ziemi lubuskiej w Lubsku. Przez kilka miesięcy, po powrocie z Afryki, pracował w Rąpinie. Rozmawiając z mieszkańcami dowiedział się o wielu wydarzeniach historycznych i na ich podstawie odtworzył kronikę parafii w Rąpinie. Przeprowadził też i spisał wywiady z ks. Stefanem Zagrodzkim CRL, długoletnim proboszczem i dziekanem w Drezdenku oraz ks. Józefem Stenclem CRL, który w większości dojeżdżał z posługą duszpasterska do Rąpina i Grotowa. Inspiracją do napisania książki była 1050 rocznica chrztu Polski oraz 70 rocznica pracy duszpasterskiej Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w tym okręgu kościelnym.
W dyskusji pan starosta strzelecko - drezdenecki mgr Edward Tyranowicz podkreślił, że ta książka powinna znaleźć się w każdym domu, jak również winna być wykorzystana przez nauczycieli, aby uczyć dzieci i młodzież historii tej ziemi i jej mieszkańców. Zaś Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko mgr Maciej Pietruszak z panią dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku mgr Ewą Pręt poprosili Ks. Profesora, aby przyjechał do szkół drezdeneckich z wykładami historii tego regionu. W podsumowaniu emerytowany dyrektor szkoły w Rąpinie Stanisław Musiał zauważył, że wydarzenie promocji książki zgromadziło tak wiele ważnych osobistości, których nie było na tej sali w całym 100 - leciu jej istnienia.
Na promocji książki obecny był także Wizytator Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Ks. lic. Marian Szczecnia CRL z Krakowa.
Podczas spotkania nie zabrakło również okazji do osobistej rozmowy z Ks. Profesorem, uzyskania dedykacji i podpisu świeżo wydanej pozycji. Ze względu na brak czasu tylko nieliczni mieli jeszcze szansę porozmawiać przy kawie, herbacie i dobrym cieście. I nie żałowali tej decyzji.
Należy dodać, że o godz. 15 tego samego dnia odbyła się również promocja książki w Szkole Podstawowej w Grotowie.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl