Treść strony

KOMUNIKAT  
dotyczący deratyzacji

Burmistrz Drezdenka przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Drezdenka. Obowiązek ten wynika z §2 uchwały Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko.


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
budynki mieszkalne,
budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,
zakłady pracy,
obiekty użyteczności publicznej,
węzły cieplne,
sieć kanalizacyjna,
składowisko odpadów komunalnych.


Zaleca się:                      
dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
wyłożenie atestowanych trutek na szczury i myszy w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych,
w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: ,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!’’.


Deratyzację należy przeprowadzić w terminie od 15 do 30 kwietnia br.


        Burmistrz Drezdenka
      (-) Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl