Treść strony

W ramach I tury naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 10 dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 17 000,00 zł.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, objęte I lub II profilempomocy.

    W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez  tut.  Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane  osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.:                                                Powiatowy Urząd  Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługuje się definicją unijną, czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wsparcie skierowane jest do osóbbezrobotnychposiadającychniskiekwalifikacje:- wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne,- wykształcenie zasadnicze zawodowe,- wykształcenie średnie ogólnokształcące,- wykształcenie średnie zawodowe.

W ramach projektu nie mogą zostać objęte wsparciem osoby, które posiadają wykształcenie pomaturalne/policealne lub wykształcenie wyższe.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.  pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego.

/-/ mgr Marlena Płotecka

-Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj.

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy: 

www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl               

oraz  u doradców klienta indywidualnego w:      

1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39

2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14

3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl