Treść strony

 • Miejsko - Gminny Zespół Oświaty

Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

ul. Ogrodowa 1
66-530 Drezdenko
tel. (0-95) 763 81 03, 762 81 02
fax. (+48 95) 762 08 50 

mgzo@oswiata.drezdenko.pl

http://oswiata.drezdenko.pl/

 


 

 

drukuj ()

 

         Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku  jest jednostką organizacyjną Gminy Drezdenko, prowadzącą w imieniu Burmistrza Drezdenka placówki oświaty i wychowania.  W szczególności zajmuje się obsługą administracyjno-finansową i nadzorem w zakresie tych spraw. Zespół inicjuje i koordynuje zamierzenia w zakresie działalności oświaty i wychowania.

 

 
       Miejsko-Gminny Zespół Oświaty obejmuje swoim zasięgiem działania następujących placówek:   

 1. Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Korczaka w Drezdenku,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku,
 4. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
 5. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu,
 6. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie
 7. Szkoła Podstawowa w Rąpinie,
 8. Szkoła Podstawowa w St. Bielice
 9. Szkoła Podstawowa w Grotowie
 10. Szkoła Podstawowa w Drawinach
 11. Szkoła Podstawowa w Gościmiu
 12. Publiczne Przedszkole w Drezdenku

Ponadto MGZO zajmuje się:
- sprawami administracyjno - gospodarczymi,
- planowanie, finansowanie i zlecanie remontów,
- obsługą kadrową, finansowo - księgową placówek, organizowaniem wynagrodzeń dla pracowników,
- gospodarką funduszem płac,
- sprawozdawczością finansową i statystyczną w zakresie realizowanych zadań,
- opracowywaniem wniosków do budżetu Gminy,
- nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy,
- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy,
- zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl