Treść strony

 Burmistrz Drezdenka zawiadamia, że Rada Miejska w Drezdenku w dniu  30 maja 2017 r. podjęła:

 • uchwałę Nr XLIV/404/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko,
 • uchwałę Nr XLIV/402/2017 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • uchwałę Nr XLIV/403/2017 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana wysokości stawek opłat spowodowana jest wzrostem ceny odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz zmianą częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące i obowiązują od :

 

1 lipca 2017 r. dla nieruchomości zamieszkałych :

 • 14,00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 19,00 zł /mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów.

 

1 lipca 2017 r. dla nieruchomości niezamieszkałych:

OPŁATA MIESIĘCZNA

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE

- o

- o pojemności 50 L w wysokości 20,00 zł

- o pojemności 80 L w wysokości 33,00 zł

- o pojemności 110 L w wysokości 45,00 zł

- o pojemności 120 L w wysokości 50,00 zł

- o pojemności 200 L w wysokości 75,00 zł

- o pojemności 240 L w wysokości 98,00 zł

- o pojemności 660 L w wysokości 270,00 zł

- o pojemności 770 L w wysokości 315,00 zł

- o pojemności 1100 L w wysokości 509,00 zł

- o pojemności 5m3 w wysokości 2.315,00 zł

- o pojemności 7 m3 w wysokości 3.242,00 zł

- o pojemności 9 m3 w wysokości 4.169,00 zł

- o pojemności 16 m3

- o pojemności 20 L w wysokości 11,00 zł

- o pojemności 50 L w wysokości 24,00 zł

- o pojemności 80 L w wysokości 44,00 zł

- o pojemności 110 L w wysokości 59,00 zł

- o pojemności 120 L w wysokości 65,00 zł

- o pojemności 200 L w wysokości 99,00 zł

- o pojemności 240 L w wysokości 131,00 zł

- o pojemności 660 L w wysokości 360,00 zł

- o pojemności 770 L w wysokości 419,00 zł

- o pojemności 1100 L w wysokości 600,00 zł

- o pojemności 5m3 w wysokości 2.725,00 zł

- o pojemności 7 m3 w wysokości 3.815,00 zł

- o pojemności 9 m3 w wysokości 4.904,00 zł

- o pojemności 16 m3 w wysokości 8.718,00 zł

 

1 stycznia 2018 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE

- o pojemności80 L w wysokości132,00 zł

- o pojemności110 L w wysokości220,00 zł

- o pojemności240 L w wysokości475,00 zł

- o pojemności 1100 L w wysokości1 019,00 zł

 

- o pojemności80 L w wysokości198,00 zł

- o pojemności110 L w wysokości297,00 zł

- o pojemności240 L w wysokości642,00 zł

- o pojemności 1100 L w wysokości1 199,00 zł

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 20 dnia  każdego miesiąca.   Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach             (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl