Treść strony

Nasz znak: GN.6625.1.2017                                                                                                                                   Drezdenko, dnia 14.07.2017r.

 

Ogłoszenie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) oraz pisemną opinię Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zaszła konieczność zmiany nazwy ul. Roli Żymierskiego w Trzebiczu oraz ul. 29 stycznia w Drezdenku.

 Realizując ustawowy obowiązek Rada Miejska w Drezdenku w dniu 30 maja 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XLIV/389/2017 w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Wejście w życie w/w uchwały spowodowało zmiany nazw następujących ulic:

- ul. Roli Żymierskiego w Trzebiczu na ul. Gorzowska

- ul. 29 stycznia w Drezdenku na ul. Wschodnia

  Dlatego zwracam się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Drezdenko o stosowanie nowych nazw ulic.

 

 

Burmistrz Drezdenka

/-/ Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl