Treść strony

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku

  plac Wolności 8

66-530 Drezdenko

tel./fax: 95 762 06 05

sp2drezdenko@gmail.com

sp2drezdenko.edupage.org/

 

    Kompleks budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku jest położony w obrębie twierdzy wybudowanej przez Brandenburczyków na przełomie XVI i XVII w. Król Prus, Fryderyk II, bezużyteczne i zrujnowane zabudowania twierdzy nadał mieszkańcowi Drezdenka, właścicielowi wielkiego domu sprzedaży wysyłkowej, Johanowi Gottlobowi Treppmacherowi. Ten zburzył pozostające budowle, a  na fundamentach  wraz z wykorzystaniem dawnych piwnic wybudował późnobarokowy pałac - dzisiejszą szkołę.

   Chociaż rezydencja Treppmachera w latach 1939-45 nie uległa zniszczeniu, to w latach powojennych, nieużytkowany pałac, ulegał powolnej dewastacji.

Wiosną 1957 r. zapadła decyzja o utworzeniu Szkoły Podstawowej nr 2 w opustoszałym zespole pałacowym. Dnia 2 września 1958 r. po raz pierwszy zadzwonił dzwonek oznajmujący najnowszą historię tego obiektu.

Po reformie strukturalnej i programowej polskiej oświaty  na miejscu  Szkoły Podstawowej nr 2 w 1999 roku powołano Gimnazjum nr 1, które w 2002 r. otrzymało imię wielkiego patrioty i wybitnego sportowca Józefa Nojiego.

Obecnie w szkole uczy się 361 uczniów w 15 oddziałach, a zajęcia prowadzi 28 pedagogów.

Placówka prowadzi klasy sportowe (kl. 1A, 2A, 3A) oraz muzyczne (kl. 1B, 2B, 3B). Nasze gimnazjum stwarza warunki do kreatywnego rozwoju młodzieży.  Uczniowie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. Zdobywając mandaty posłów na sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży, reprezentują województwo i biorą udział w obradach komisji i sejmu polskiego parlamentu w Warszawie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta reprezentuje szkołę oraz miasto w wielu imprezach rangi powiatowej, wojewódzkiej i międzynarodowej.

Od trzech lat istniejący w szkole zespół muzyki dawnej Flauto Dolce zdobywa laury na festiwalach krajowych i międzynarodowych.

We współpracy z Domem Kultury w Drezdenku corocznie organizowane są czerwcowo-lipcowe koncerty Muzyka przed Pałacem i styczniowe Koncerty Noworoczne.

Bogata oferta edukacyjna, dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, wystrój szkoły, osiągnięte zostały w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez realizację czterech projektów edukacyjnych. 


Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl