Treść strony

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza


 

ul. Portowa 1

66-530 Drezdenko,

tel. 0957620952

gim2drezdenko@wp.pl

www.zs.drezdenko.oswiata.org.pl

 

 

       Historia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza zaczęła się w listopadzie 1945 roku w budynku mieszkalnym przy ulicy Niepodległości. Wtedy to p. Alojza Fiedor przystąpiła do nauczania dzieci. Na bazie powstałych klas  w marcu 1946 r. oficjalnie otwarto Publiczna szkołę Podstawową w Nowym Drezdenku. Początkowo dzieci uczyły się w budynku przy ulicy Niepodległości, potem przy ulicy Krótkiej 1.

      W roku szkolnym 1947/48 poziom organizacyjny szkoły podniósł się do czterech klas, w 1950/51 do klasy siódmej. W 1960 roku przy Szkole Podstawowej nr 3 powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego typu popołudniowego.

       Na milenium chrztu i państwa polskiego 2 maja 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu, do którego przeniesiono szkołę. W 1969 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, a Szkoła Podstawowa nr 3 przejęła dzieci z Lubiewa, zaś w 1971 r. ze Starych Bielic (od klasy szóstej).

        W roku 1972 na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektorka, p. Alojza Fiedor, która zorganizowała placówkę i prowadziła ją przez 27 lat, a swoim życiem i dokonaniami na rzecz szkoły i środowiska zasłużyła na szacunek, pamięć i wdzięczność. To dzięki Jej pasji działania, inicjatywie i zdolnościom organizacyjnym od 1965 roku dzieci uczyły się w nowym budynku szkolnym.

        W roku 1972 obowiązki dyrektora przejął mgr Stanisław Gorbaczewski. W roku 1973/74 powstał przy szkole internat, w którym zamieszkały dzieci kl. V – VIII z Lubiatowa, Rąpina, Grotowa, Drawin, Górzysk i Modropola.

       W roku 1974/75 Szkoła Podstawowa nr 3 została przemianowana na Gminną Szkołę Zbiorczą, którą nadal kierował mgr Stanisław Gorbaczewski, a jego zastępcą została mgr Józefa Kuczyńska. W roku 1975 funkcję dyrektora przejął mgr Władysław Kubasik, zastępcą do spraw dydaktycznych został inż. Stanisław Musiał, a do spraw wychowawczych – mgr Roman Cholewiński.

        Od 1 sierpnia 1975 roku do 30 lipca 1977 roku dyrektorem był inż. Stanisław Musiał, potem do 30 lipca 1978 r. mgr Roman Cholewiński. W roku 1976/77 nastąpiła fuzja  Zbiorczej Szkoły Gminnej i Szkoły Rolniczej. Z dniem 1 stycznia 1978 r. placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Zespołu Szkół.

      W roku 1978 z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczyciela – społecznika, miłośnika literatury polskiej, p. Stanisława Musiała Szkoła otrzymała sztandar i zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza. Dwa lata później już jako Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza placówka była u szczytu rozwoju organizacyjnego i stanowiła perłę szkolnictwa podstawowego w gminie. To właśnie tutaj odbyła się Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1980/81.

      Rok 1978/79 przyniósł zmiany w kadrze kierowniczej. Dyrektorem Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza został mgr Zygmunt Marcinkowski, zastępcą do spraw dydaktycznych mgr Czesława Walak, do spraw wychowawczych – Maria Tomala, a do spraw szkoły rolniczej – mgr inż. Kazimierz Cieszyński.

        Z początkiem roku 1981/82 nastąpiła reorganizacja Zespołu Szkół, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Rolnicze i Średnie Studium Zawodowe weszły w skład Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Drezdenku. Wróciła nazwa Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza. 2 września 1980 r. dyrektorem została mgr Czesława Walak, zastępcą do spraw dydaktycznych Teresa Nowak, a do spraw wychowawczych Maria Tomala. 1 września 1983 r. utworzono klasę, której uczniowie realizowali program klasy specjalnej. Nauczycielką i wychowawczynią została p. Maria Tomala. Od 1 września do 15 sierpnia 1989 r. zastępcą dyrektora był mgr Władysław Kubasik, a następnie funkcję tę powierzono mgr Jadwidze Piątek.

         W czerwcu 1991 roku, zgodnie z obowiązującym prawem odbył się konkurs na dyrektora szkoły. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem został mgr Edward Tyranowicz. W roku szkolnym 1994/95 utworzono klasy specjalne, których wychowawcą i nauczycielką została mgr Alina Michalak.

        1 września 1999 roku, w ramach Nowej Reformy, powstał Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, w skład którego wchodzi klasa „0”, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2 oraz klasy specjalne (w tym klasa życia). Do Zespołu Szkół dojeżdżają autobusami szkolnymi dzieci i młodzież z Lubiatowa, Grotowa, Rąpina, Osowa, Trzebicza Nowego, Trzebicza, Trzebicza  Młyna, Bagniewa, Gościmia, Zielątkowa, Kosina, Starych Bielic, Drawin, Przeborowa, Zagórza, Lubiewa i Klesna.

        Od dnia 1.01.2006. do 31.08.2006. obowiązki dyrektora pełniła mgr Jadwiga Piątek, a zastępcą została mgr Dorota Milas. Od 1 września 2006 r. w wyniku konkursu dyrektorem została mgr Beata Machelska, zastępcą dyrektora jest mgr Dorota Milas.

         Obecnie do Zespołu Szkół uczęszcza ponad 450 uczniów, z miejscowości Drezdenka, Lubiatowa, Grotowa, Rąpina, Marzenina, Kamiennika, Osowa, Trzebicza Nowego, Trzebicza, Gościmia, Zielątkowa, Bagniewa, Kosina, Starych Bielic, Drawin, Przeborowa, Niegosławia, Zagórza, Lubiewa, Goszczanowca i Klesna.


Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl